Tłumacze

BIURO TŁUMACZEŃ
  UL.RYNEK 17
  RZESZOW
  852-7163

PYKOSZ MAŁGORZATA TŁ.J.FRANCUSKIEGO
  UL.ŚLUSARCZYKA 1/2
  RZESZOW
  856-1861
TLUMACZENIA PRZYSIĘGLE,ZWYKLE,ROWNOCZESNE

KASPERSKI J.TLUM.PRZYS.J.NIEMIECKIEGO
  UL LUBICZ 3
  RZESZOW
  857-6280

GROCHMAL ST.TŁUM.WŁOSKI,ANGIELSKI
  UL.ŚLUSARCZYKA 2 /67
  RZESZÓW
  060/ 395-8565

JANKOWSKA Ż.TŁUM.J.UKRAIŃSK.ROSYJSKI
  UL.ZAMKOWA 2
  RZESZOW
  853-5613