Zwiazki,kluby,organizacje

WOJEWODZKI DOM KULTURY...
  W RZESZOWIE
  UL, OKRZEI 7
  017/860-6026

KATOLICKI KLUB SPORTOWY,,ALPIN,,
  IM.JANA PAWLA II
  W RZESZOWIE
  0-600-371-883

ZWIĄZ.NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO
  UL.KOPERNIKA 16
  RZESZÓW
  853-3394

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH
  UL.JANA III SOBIESKIEGO 3
  RZESZÓW
  852-3815

ZWIĄZ.PL.ARTYSTÓW PLASTYKÓW
  UL.JANA III SOBIESKIEGO 18/1
  RZESZÓW
  852-1309

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
  OKRĘG PODKARPACKI RZESZÓW
  PLAC DWORCOWY 2
  017/862-2328

ZW.KOMBATANTÓW I BYŁYCH WIĘZN,POLIT.
  UL.SZOPENA 23
  RZESZÓW
  853-5937

POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH
  UL.HETMAŃSKA 15
  RZESZÓW
  853-2328

ZWIĄZ.OCHOTN.STRAŻY POŻARNYCH
  UL.MOCHNACKIEGO 4 .ZARZ.WOJ.
  RZESZOW
  853-3394

POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY.
  UL.KOŚCIUSZKI 15
  RZESZÓW
  853-6747

WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY
  UL.8 MARCA 3/103
  RZESZÓW
  853-4059

POLSKI ZWIAZEK WEDKARSKI
  UL.AKACJOWA 36
  RZESZÓW
  854-9801

POLSKI ZWIĄZEK ŁOWIECKI
  UL.KS.JAŁOWEGO 25
  RZESZÓW
  853-3546

ZWIĄZEK DZIAŁKOWCÓW
  UL.SZOPENA 23
  RZESZÓW
  853-2438

    1 2