Chirurdzy

GAWEŁ PIOTR LEK,MED CHIRURG DZIECIĘCY
  UL.PUŁASKIEGO 3
  RZESZOW
  862-7976

KIER JANUSZ LEK,MED.SPEC CHIRURG
  PL.WOLNOŚCI 17
  RZESZOW
  859-2020

SUROWIEC ANDRZEJ
  PL.WOLNOŚCI 17
  RZESZOW
  859-2020

PIETRZAK Z. LEK CHIRURG
  UL.JABŁOŃSKIEGO 2/4
  RZESZOW.
  852-6158

WOJTASEK-NOWAK.L.LEK,MED.SPEC.
  ORTOPEDA. KOLBUSZOWA
  UL.11 LISTOPADA 3
  744-4202

KILIŃSKI W.LEK MED.CHIRURG
  GABINET PL.WOLNOŚCI 17
  RZESZÓW
  852-6158

SAWULSKI CEZARY,LEK.CHIRURGI
  GABINET .UL.JABŁONSKIEGO 4/2
  RZESZÓW
  852-6158

.B.ZIEMNIAK LEK.MD CHIRURG
  DZIECIĘCY .UL.JABŁOŃSKIEGO 2/4
  RZESZÓW
  017/852-6158

URYNIAKK ADAM LEK,CHIRURG
  NACZYNIOWY UL.JABŁOŃSKIEGO 2/4
  RZESZÓW
  017/852-6158